Båtbrygga

Sommeren 2006 pusset Fluberg vel opp båtbrygge, gjestebrygge og molo ved Meierilandet ved fjorden nedenfor Fluberg stasjon. Meierilandet ligger idyllisk til i Flubergsundet rett nord for Fluberg bru. Flubergsundet er regulert som et fuglefredningsområde og en populær besøksplass for fugleinteresserte. Med båten din plassert i båthavna gir det muligheter til fiske og opplevelser på og ved Randsfjorden. Husodden rett sør for Fluberg bru er et populært område for strandhugg, og det finnes flere muligheter for dette på begge sider av fjorden både nordover og sørover langs fjorden. 

Langs moloen ved Meierilandet er det laget ei stor gjestebrygge, med tilhørende gressplen, sittebenker og grillplass. Det er også en badeplass med flytebrygge rett i nærheten. Området har også båtutkjøringsplass og utedo. 

Båthavna har 44 båtplasser. Alle plassene er utleid, men det er mulig å sette seg på venteliste. Fremleie av båtplasser er kun mulig ved søknad. 

Molo og gjestebrygge med nyanlagt grillplass en sommerdag 2016

Båthavna en junidag sommeren 2018

Sjøsetting av båt en blikkstille vårkveld 2016

Priser leie av båtplass ved Fluberg båthavn

Fluberg Velforening har ved årsmøte bestemt følgende utleiepriser av båtplasser:

Plassbredde
Medlemmer av Fluberg vel
Ikke medlemmer
Båtplass 2 m
Kr 1200,-
Kr 1800,-
Båtplass 2,5 m
Kr 1400,-
Kr 2100,-
Båtplass 3,0 m
Kr 1600,-
Kr 2400,-

Det er i tillegg opprettholdt / fastsatt beslutning om at depositum kreves opp ved oppstart av leieforhold og blir tilbakebetalt ved oppsigelse: kr 3 000,-.

Fremleie kan tillates etter søknad.

Kontaktperson for Fluberg båthavn: Erik Høgberget tlf: 412 09 498

Trykk her for Havneregler for Fluberg båthavn

Trykk her for Oversikt båtplasser Fluberg båthavn