tirsdag 29. mars 2022

Velkommen til Fluberg vels nettsider

Velkommen til Fluberg vels nettside!

Fluberg vel er en velforening for innbyggere i prestgard krest, og jobber for allmenn-nyttige formål i området. Alle innbyggere i Fluberg kan bli medlemmer av velet.

Siden inneholder informasjon om lokaler og anlegg som tilhører Fluberg vel. Vi har et nyoppusset og moderne forsamlingshus som er meget godt egnet til mindre konserter og arrangementer, fester, jubileer, bryllup barnedåper, konfirmasjoner og andre sammenkomster. Fluberg vel har også flere arrangementer på forsamlingslokalet i løpet av året.

I Fluberg finner du også flere nærmiljøanlegg. Vi har en stor fotballbane, ishockeybane med vante, klatrepark, båtbrygge med nesten 50 påtplasser, tømmerhytte til utleie og merkede turstier.

Du finner mer informasjon om dette i fanene over.

For fortløpende oppdatering på ting som skjer i Fluberg, skjer dette på Fluberg vels facebooksider


mandag 24. februar 2020

Fiber i Fluberg?

Vil vi ha fiber i Fluberg? Nå har vi en gylden mulighet!

Fluberg vel inngikk nylig et samarbeid med "Fiberland" (VOKKS og Eidsiva Bredbånd).Fiberland er et lokalt prosjekt som driver med fiberutbygging i Landkommunene. Etter å ha lagt ut fiber til mange grisgrendte strøk i Nordre Land, har turen nå kommet til oss i Fluberg.

NB! Bredbåndsprosjektet med NKom som Søndre Land kommune har fått støtte til er et annet prosjekt, som skal gi bredbånd til de mest rurale strøkene i kommunen (Vestsida, Landåsbygda, Skjeskroken, Østbygda). Les mer om dette her.

Fluberg er ikke med i NKom-prosjektet da private tilbydere her har en mulighet til å dekke området. Det er det vi nå får sjansen til med Fiberland.

I Fluberg er det mange som kanskje er fornøyd med sitt bredbånd over kobbernettet. Det kan så være, men i følge Telenor så er kobbernettet i ferd med å bli utdatert og sprengt på kapasitet. Kobbernettet vil fases ut og andre løsninger, som fiber, må komme inn.

Se videoen under for hvordan Eidisva går frem  med fiberutbyggingen.
At Fluberg vel har inngått samarbeid med Fiberland, betyr at velet skal ta ansvar for å informere innbyggerne om hva som er på tur, samt arrangere et felles informasjonsmøte på lokalet hvor Eidsiva og VOKKS stiller med sine folk for å informere nærmere, samt svare på spørsmål fra dere.

Halvparten av alle husstandene i området må takke ja til fiber før de setter i gang. I området de kan tilby fiber i Fluberg er det 120 husstander, noe som vil si at ca 60 husstander må takke ja hvis fiberutbygging skal skje. For å få til dette gir Fiberland et tilbud på etablering for de som takker ja i første omgang. Deretter økes prisen.

Du kan lese mer om Eidsiva fiber her

Påmelding og mer info om status på fiber i Fluberg finner du på www.fiberland.no 

Der får du mer informasjon direkte fra tilbyderne, og kan få svar på det du har av spørsmål.

Se på kartet under om du er i området som de kan levere fiber (innenfor blå strek)