Nærmiljøanleggene i Fluberg

Det finnes mange måter å aktivisere seg på i Fluberg. Velet har opparbeidet gode aktivitetsanlegg som fotballbane, skøytebane med vante (vinterstid) og asfaltflate til sykling og skating (sommerstid). Disse er til allmenn benyttelse av både innenbygds og utabygds. 

I tillegg har vi båtbrygge og badeplass på Meierilandet nedenfor gamle Fluberg stasjon, tømmerhytte ovenfor lokalet og turstier i skogen mellom Fluberg og Lausgarda. Den nymerkede Bispestien/Rideveien går også med start fra Fluberg kirke og opp til Landåsvatnet. 

Ishockeybanen "Ringen"
Ringen ligger sentralt til i starten på Kirkebakka, ikke langt unna den gamle butikken og Fluberg stasjon. Fra begynnelsen av desember legges det is på banen, og den er ei populær aktivitetsflate for både store og små. Av og til samles det et solid knippe gamle og unge til et skikkelig basketak med løkkehockey. Klangen av uvørne slagskudd rett i målstolpen kan høres ut over hele bygda på klare vinterdager. I tilknytning til ringen er det også ei åpen lita varmestue med både panelovn og veaovn som kan tine opp frosne tær og fingre. 

Ringen asfaltflate og møteplass
På sommeren har isen smeltet og Ringen er da ei asfaltflate som er godt egnet for begynnende syklister, skatere og andre ting som ruller. Det er stenger og utstyr til å spille tennis, og det er et streetbasketstativ. Varmestua og området rundt blir også brukt som en sosial møteplass gjennom hele året, og vår og høst blir det arrangert vaffelsalg i kombinasjon med en søndagstur eller aktivitet på Ringen. 

Fotballbanen
Ovenfor lokalet ligger fotballbanen. En gressbane på størrelse med en vanlig sjuerbane. Den har flombelysning, aluminiumsmål og ballfangernett. Gressbanen blir klippet av velet gjennom hele sommerhalvåret. Tidlig på sesongen blir også banen noe brukt til organisert trening for Fluberg fotballklubb. Banen blir også brukt til de innledende rundene i Fluberg vels store kubbmesterskap på sommeren. Finalerundene på kvelden går på meierilandet i kombinasjon med en grillfest.