Turstier i Fluberg


Fluberg kirke, oppført i 1703. Foto: Bjørn Stuedal
Fluberg kirke var hovedkirken i Land prestegjeld i middelalderen, og er dermed et knutepunkt for gamle ferdselsårer fra både fjern og nær. Den gamle bergenske hovedvei ("kongevegen") fra 1793 kommer fra Lausgarda (Lappenvegen) og ned til Fluberg ovenfor barnehagen før den fortsetter forbi Fluberg prestgård og videre nordover. I tillegg går det en gammel ridevei fra Fluberg kirke østover opp til Raaum, som splittes opp til en gammel ridevei over Vestrumsbygda til Landåsbygda og en til Vardal og Gjøvik. 


De siste årene har Fluberg vel og Bergegarda vel og grendehus jobbet frem igjen disse stiene med rydding, merking og nedtegning på digitale kart. 


 Den gamle bergenske hovedveg ("Kongevegen")

NB! Nedre deler av stien, mellom Leirbekk og Svingen barnehage er preget av skogsdrift sesongene 2019, 2020 og 2021. Grunneier/skogsarbeidere vil pynte opp igjen langs stiene når hogsten er ferdig. Det forsøkes omskilting fra Svingen barnehage. Vi beklager de ulempene dette medfører turgåerne. 

DNT og Fluberg vel har skiltet og merket den bergenske hovedvei mellom Fluberg og Lausgarda over Leirbekk. Denne strekningen er på 4,1 kilometer med en høydeforskjell på 200 meter. I tillegg er det merket og skiltet en runde over Attjern, videre langs "Vestatjernsvegen" over Olamyra og ned langs Steinsrudelva. Det er også merket mulighet for en kortere runde ved å ta av nord-østover ved Leirbekk.

Den lange runden er på 8,2 kilometer, mens den korte er på ca. 4,2 kilometer.Ridevegen og gamle Gjøvikvei

Bergegarda vel og grendehus AL har nymerket tursti/rundtur fra Fluberg kirke langs en gammel rideveg til Landåsbygda via Bergegarda og Vestrumsbygda. Ved Hanval deler vegen seg og ridevegen fortsetter oppover via Raaum mot Landåsbygda mens den gamle Gjøvikvegen (også en gammel rideveg) fortsetter mot Vardal vis Nerby og Hevop. Den gamle Gjøvikvegen var hovevegen til Vardal fram til 1860. Den går i samme trase som ridvegen fram til Hanval. 

Se flere detaljer og beskrivelser av turen på: https://www.ut.no/tur/2.18410/
Prestgardsrunden


Tuftene etter gamle Fluberg kirke

Søndre Land kommune har, i samarbeid med lag og foreninger, laget 27 turkort for Søndre Land. En av turene (turkort 14-Prestgardsrunden) er en kulturhistorisk rundtur sentralt i Fluberg. Denne turen tar deg innom kulturhistoriske minner som Fluberg prestgard, gemle bergenske hovedveg, tuftene etter gamle Fluberg kirke og nåværende Fluberg kirke.

Se pdf-utgaven av turkortet her: Turkort 14 - Prestgardsrunden
Du finner også turen på ut.no: Prestgardsrunden i Fluberg