Kontakt oss

Styreleder
Jan Tore Dreier. Tlf: 936 66 638 Mail: jadreier@online.no 

Nettsideansvarlig
 Roger Vestrum Tlf: 958 57 740 Mail: Roger.vestrum@gmail.com

Utleie lokalet
Bjørg E. Varpstuen Tlf:  909 98 618

Utleie tømmerhytta 
Ragnhild Nybakke 977 91 237

Båthavna 
Erik Høgberget. Tlf: 412 09 498 Mail: erhogberg@hotmail.com